Modernizacja maszyn i urządzeń. Adaptacja i montaż osprzętu.