Projekty i wykonanie sieci elektrycznych niskiego napięcia oraz rozdzielni elektrycznych.