Dobieramy i montujemy falowniki (przemienniki) oraz silniki elektryczne